Działalność wydawnicza


Wydawanie w latach 1992 – 2014 czasopisma „Pompy – Pompownie", specjalistycznych książek i poradników o tematyce inżynieryjnej oraz wydawnictw kongresowych towarzyszących Forum Użytkowników Pomp.