Oferta

OFERTA

  • usługi eksperckie, analityczne i projektowe związane z przygotowaniem gruntów inwestycyjnych,
  • usługi doradcze i projektowe w fasie przedinwestycyjnej projektu,
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej i doradztwo w trakcie postępowania przetargowego,
  • usługi eksperckie związane ze stroną ekonomiczną przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  • projektowanie urbanistyczne, architektoniczne, budowlane i instalacyjne,
  • specjalistyczne projektowanie, badania i analizy naukowo – techniczne,
  • projektowanie, produkcja i serwisowanie urządzeń przemysłowych.