portfolio
Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie
Strefa Przemysłowa w Lubinie
Strefa Przemysłowa w Jaworzynie Śląskiej
Klaster Lotniczy Lubin
Interaktywne Centrum Edukacyjno - Wystawiennicze na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie
Działalność wydawnicza
Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie