kontakt

Prezes Zarządu ZPBiP CEDOS sp. z o.o. January Skórski
Adres siedziby Spółki: ZPBiP CEDOS sp. z o.o. pl. św. Małgorzaty 1-2, 58-100 Świdnica

Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 PLN
Data zawiązania Spółki: 20 stycznia 1988 r.
Rachunek Spólki: BGŻ o/Świdnica 11 2030 0045 1110 0000 0087 4750
KRS 0000134871, NIP 8840010737, REGON 001299484