Strefa Przemysłowa w Lubinie


Przygotowanie koncepcji urbanistycznej Strefy Przemysłowej w Lubinie i koncepcji przebudowy układu drogowego i infrastruktury technicznej, analizy, foldery inwestycyjne, prezentacje, spotkania z inwestorami i usługi doradcze dla Gminy Miejskiej Lubin.

Referencje PDF