Klaster Lotniczy Lubin


Przygotowanie koncepcji urbanistycznej Klastra Lotniczego w Lubinie i koncepcji zagospodarowania terenu dla ośrodka badawczo – dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej, analizy, prezentacje, spotkania z inwestorami i usługi doradcze dla Gminy Miejskiej Lubin.