Strefa Przemysłowa w Jaworzynie Śląskiej


Przygotowanie koncepcji urbanistycznej Strefy Przemysłowej w Jaworzynie Śląskiej i koncepcji funkcjonalno – przestrzennej dla potrzeb wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla dokumentacji technicznych i prac budowlanych, kompletna dokumentacja do wniosku o utworzenie podstrefy Jaworzyna Śląska WSSE „Invest – Park”, analizy, foldery inwestycyjne, prezentacje, spotkania z inwestorami i usługi doradcze dla Gminy Miejskiej Jaworzyna Śląska.

Referencje PDF